Privacyverklaring

Deze site is eigendom van Zoem Enterprise B.V. In deze verklaring over ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij omgaan met het verzamelen, het gebruik en het ontsluiten van informatie die u via deze site ter beschikking kunt stellen. Lees de volledige verklaring voordat u via deze site informatie gebruikt of aanbiedt. 

In deze privacyverklaring en/of ons privacybeleid is tevens opgenomen hoe wij omgaan met het verzamelen, het gebruik en verspreiden van eventueel door u verstrekte gegevens ten behoeve van het toezenden van informatie betreffende de verwerking van door u ingediende aanvragen.

Uw toestemming
Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Als u via deze site informatie verschaft, stemt u ook in met het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van die informatie volgens ons privacybeleid.

Informatie die u actief verstrekt
Op bepaalde gebieden van deze website kan u gevraagd worden informatie te geven om gebruikt te worden voor vermelding op deze website. Bij ieder verzoek om informatie wordt vermeld welk deel van de informatie hiervoor noodzakelijk is en welk deel optioneel kan worden ingevuld. 

De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). Persoonsgebonden informatie, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam en e-mailadres, zal nooit door Zoem Enterprise B.V. zonder uw toestemming op enigerlei wijze ter beschikking worden gesteld aan derden. Overige informatie zoals (vestigings)adres, telefoonnummer, enz., worden, conform de doelstelling van Zoem Enterprise B.V., wel publiekelijk oproepbaar gesteld op deze site.

Passief verzamelde informatie
Terwijl u door deze website surft, kan passief informatie over u worden verkregen (d.w.z. zonder dat u deze informatie actief aanlevert). Dit kan gebeuren met allerlei technieken en methoden zoals Internet Protocoladressen, cookies, internet tags of web beacons en gegevens over uw surfgedrag (log files, server logs en doorklikgegevens). Uw internet browser geeft automatisch sommige anonieme gegevens door aan deze website zoals de URL van de website waar u zojuist vandaan komt, het Internet Protocol (IP) adres en de browserversie die uw computer gebruikt. Deze site kan ook anonieme informatie van uw computer verzamelen via cookies, internet tags of web beacons. U kunt mogelijk desgewenst uw browser zodanig instellen dat wanneer een cookie wordt verstuurd u hiervan bericht krijgt of dat verstuurde cookies geheel worden geweigerd. Sommige onderdelen van deze site zullen echter niet werken zonder cookies. 

Deze site kan gebruik maken van de op deze passieve wijze verzamelde anonieme informatie met het doel een betere service te verlenen aan bezoekers van de site, om de site aan te passen aan uw behoeften, en om analyses te kunnen doen naar statistieken en trends. Deze informatie zal niet worden gecombineerd met persoonsgegevens die elders op de site door u kunnen worden verstrekt.

Gebruik en doorgifte van informatie
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de functionaliteit en/of inhoud van onze site te verbeteren, om (op uw verzoek) informatie te verstrekken en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. Daarnaast kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze site wordt ingezameld.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd met informatie die actief via deze site wordt ingezameld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de plaats waar de informatie wordt ingezameld. We zullen alle redelijke maatregelen treffen, opdat uw persoonsgegevens niet kunnen worden gecombineerd met informatie die passief via deze site wordt ingezameld.

Inzage, correctie en verwijderen van uw persoonsgegevens

Om ervoor te kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens steeds accuraat, actueel en compleet zijn, kunt u met ons contact opnemen. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan elk verzoek tot actualisatie of correctie dan wel verwijdering van de verkregen persoonsgegevens. 

Indien u zich als geregistreerd gebruiker van de website heeft aangemeld kunt u zelf uw persoonsgegevens op de site inzien in 'MIJN ZOEM'. Indien de daar vermelde persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u deze daar wijzigen en dit verzoek tot wijziging naar ons versturen. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan dit verzoek tot actualisatie of correctie van de verkregen persoonsgegevens.

Beveiliging
We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens van uw computer naar onze site te beschermen en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Bedenkt u echter wel dat handelingen over het Internet nooit 100% veilig of storingsvrij zijn. Dat geldt in het bijzonder voor e-mails die van en naar deze site verzonden worden. U dient daarom zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail naar ons zendt. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangscodes die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.

Links naar andere websites
Indien wij verwijzen naar links van andere websites, houdt u er dan rekening mee dat ons privacybeleid niet van toepassing is op die sites. Wij bevelen u aan om telkens wanneer u een website bezoekt, de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

Gebruik van uw e-mailadres en persoonsnamen door Zoem Enterprise B.V.
Zoem Enterprise B.V. hanteert een strikt privacybeleid en zal nooit de door u middels onze formulieren beschikbaar gestelde persoonsnamen en e-mailadressen zonder uw toestemming op enigerlei wijze beschikbaar stellen aan derden, tenzij wij hiertoe worden gedwongen op grond van een wettelijke verplichting.
Deze gegevens worden uitsluitend door Zoem Enterprise B.V. gebruikt om u te informeren betreffende de status van de door u ingediende aanvragen. Als geregistreerde gebruiker kunt u op de uitgebreide vermelding van uw bedrijf op Zoem.NL wel zelf kenbaar maken of u uw mailadres al of niet zichtbaar gepubliceerd wilt hebben op deze pagina.

Indien u besluit uw mailadres publiekelijk zichtbaar te maken op deze pagina kan Zoem Enterprise B.V. nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enig misbruik ontstaan door of voortvloeiende uit de publiekelijke vermelding van uw mailadres op Zoem.NL.
Als geregistreerd gebruiker kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens en e-mailadressen door Zoem Enterprise B.V. tevens gebruikt worden om u te informeren betreffende wijzigingen, uitbreidingen of andersoortige aanpassingen in de door u gebruikte diensten van Zoem Enterprise B.V..

Privacyprincipes

Bij Zoem Enterprise B.V. is een doorlopende vernieuwing aan de orde van de dag. Hierbinnen proberen we ervoor te zorgen dat we bij elke innovatie voldoende privacy en veiligheid voor onze gebruikers garanderen. Onze privacyprincipes helpen ons op elk niveau van onze organisatie de juiste beslissingen te nemen. Zo kunnen we onze gebruikers beschermen en zinvolle keuzes bieden.

 1. Informatie wordt gebruikt om onze gebruikers waardevolle producten en services te bieden.
  Wanneer gebruikers gegevens met ons delen, kunnen we services en producten maken die hen extra waarde kunnen bieden. Bovendien kunnen we dankzij deze focus op gebruikers producten en privacyfuncties ontwikkelen die innovatief zijn en ons een loyale gebruikersgroep op internet hebben opgeleverd.
 2. We ontwikkelen producten met strenge privacyrichtlijnen en -procedures.
  We willen we programma's ontwikkelen die gebruikers helpen hun persoonlijke gegevens op een overzichtelijke, toegankelijke manier te beheren zonder dat dit afbreuk doet aan een waardevolle gebruikerservaring. We houden ons aan alle privacywetten.
 3. Er wordt inzicht gegeven in welke persoonlijke gegevens voor welke doeleinden worden verzameld.
  We willen gebruikers laten zien welke informatie we gebruiken om onze services voor hen te personaliseren. Waar mogelijk proberen we inzicht te bieden in de gegevens die we voor afzonderlijke gebruikers hebben verzameld en in hoe we die informatie gebruiken om onze services te leveren.
 4. Gebruikers krijgen de keuze om hun privacy te beschermen.
  Mensen hebben verschillende wensen en behoeften op het gebied van privacy. Om al onze gebruikers zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, probeert Zoem Enterprise B.V. gebruikers zinvolle en gedetailleerde keuzes te bieden wat betreft het gebruik van hun persoonlijke gegevens. We verkopen geen persoonlijke gegevens van gebruikers.
 5. Zoem Enterprise B.V. gaat op verantwoorde wijze om met de gegevens waarover we beschikken.
  We erkennen dat we verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de gegevens die gebruikers aan ons toevertrouwen.

Privacybeleid

Bij Zoem Enterprise B.V. beseffen we dat privacy erg belangrijk is. In het privacybeleid van Zoem Enterprise B.V. wordt beschreven hoe we omgaan met persoonlijke gegevens tijdens uw gebruik van de producten en services van Zoem Enterprise B.V.. Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door Zoem Enterprise B.V.

Dit privacybeleid is laatstelijk gewijzigd op 1 december 2022.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onze website.

Het gebruik van verzamelde gegevens door Zoem Enterprise B.V.

We bieden een aantal services aan waarvoor u zich niet voor een account hoeft aan te melden of waarvoor u geen persoonsgegevens hoeft te verstrekken, zoals Zoeken met Zoem Enterprise B.V.. Om ons volledige scala aan services te kunnen leveren, is het mogelijk dat we de volgende soorten gegevens verzamelen:

 • Gegevens die u verstrekt
  Wanneer u zich registreert voor een account of een andere service of aanbieding waarvoor registratie is vereist, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw naam, e-mailadres en een wachtwoord voor het account). Voor bepaalde services, zoals abonnementen en/of advertentieprogramma’s, vragen we ook om creditcardgegevens of andere betaalgegevens. Deze gegevens bewaren we in gecodeerde vorm op beveiligde servers. Voor bepaalde services heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gecombineerd.
 • Cookies
  Wanneer u Zoem Enterprise B.V. bezoekt, verzenden we een of meer cookies (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw computer waaraan uw browser kan worden herkend. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze service te verbeteren, onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan, de zoekresultaten te verbeteren en gebruikerstrends bij te houden, zoals de manier waarop wordt gezocht. We plaatsen wellicht een cookie in uw browser wanneer u pagina’s bezoekt Zoem.NL.
 • Loggegevens
  Wanneer u Zoem.NL opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend.
 • Gebruikerscommunicatie
  Wanneer u e-mail of andere berichten naar Zoem Enterprise B.V. verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren.
 • Gelieerde Zoem Enterprise B.V.-services op andere sites
  We bieden een aantal van onze services aan in samenwerking met andere websites. persoonsgegevens die u verstrekt aan die sites, worden mogelijk naar Zoem Enterprise B.V. verzonden zodat u de service kunt gebruiken. We verwerken dergelijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. De gelieerde sites waarop onze services worden aangeboden, hebben mogelijk een ander privacybeleid en we raden u aan het bijbehorende privacybeleid door te lezen.
 • Gadgets
  Zoem Enterprise B.V. kan via zijn services toepassingen van derden beschikbaar stellen. De informatie die Zoem Enterprise B.V. verzamelt wanneer u een gadget of andere toepassing inschakelt, wordt verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Informatie die door de leverancier van de toepassing of het gadget wordt verzameld, valt onder het privacybeleid van de betreffende leveranciers.
 • Links
  Zoem Enterprise B.V. kan links weergeven met een indeling waarmee we kunnen bijhouden of deze links zijn gevolgd. We gebruiken deze gegevens om de kwaliteit van onze zoektechnologie, aangepaste inhoud en advertenties te verbeteren.
 • Andere sites
  Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de services van Zoem Enterprise B.V. We hebben geen controle over de sites die als zoekresultaten worden weergegeven, sites met toepassingen, producten of services van Zoem Enterprise B.V. of links vanuit onze verschillende services. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of u verzoeken persoonsgegevens te verstrekken.

Zoem Enterprise B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn beschreven in dit privacybeleid en/of de aanvullende privacykennisgevingen voor specifieke services. Naast het bovenstaande zijn voorbeelden van dergelijke doeleinden:

 • Het leveren van onze services aan gebruikers, inclusief de weergave van aangepaste inhoud en advertenties.
 • Controle, onderzoek en analyse om onze services te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren.
 • Het veiligstellen van het technisch functioneren van ons netwerk.
 • Het beschermen van de rechten of het eigendom van Zoem Enterprise B.V. of onze gebruikers.
 • Het ontwikkelen van nieuwe services.

Zoem Enterprise B.V. verwerkt persoonsgegevens op onze servers in Nederland. Het is mogelijk dat we persoonsgegevens verwerken om onze eigen services te kunnen leveren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een bepaalde service waarvoor registratie is vereist, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Als we deze gegevens gebruiken op een andere manier dan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, vragen we van tevoren om uw toestemming voor dergelijk gebruik.

Als we van plan zijn persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en/of in de specifieke servicekennisgevingen, bieden we u een effectieve manier om aan te geven dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens voor deze andere doeleinden worden gebruikt. We verzamelen of gebruiken geen gevoelige informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en/of in de aanvullende servicekennisgevingen, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige Zoem Enterprise B.V.-functies en -services niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

U kunt ervoor kiezen geen persoonsgegevens aan onze services te verstrekken, maar in dat geval is het mogelijk dat u die Zoem Enterprise B.V.-services niet kunt gebruiken.

Gegevens delen

Zoem Enterprise B.V. deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonsgegevens met andere bedrijven of individuen buiten Zoem Enterprise B.V.:

 • Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We hebben uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonsgegevens.
 • Als we dergelijke gegevens aan moeten leveren met het doel de persoonsgegevens namens Zoem Enterprise B.V. te verwerken. We vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan, (c) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, of (d) de rechten, eigendom of veiligheid van Zoem Enterprise B.V., zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.

Als Zoem Enterprise B.V. betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

We kunnen bepaalde gedeelten van verzamelde, niet-persoonsgegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaald zoekwoord heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van dergelijke gegevens kunt u niet worden herkend.

Neem contact met ons op via info@zoem.nl als u nog verdere vragen heeft over het beheer of gebruik van persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens
We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot die Zoem Enterprise B.V.-werknemers, contractanten en agenten die deze gegevens nodig hebben om onze services te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Deze individuen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Gegevensintegriteit
Zoem Enterprise B.V. verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacybeleid of andere toepasselijke privacykennisgevingen voor specifieke services. We blijven ons beleid met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze services te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we verwerken, correct, volledig en actueel zijn, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonsgegevens zo nodig bij te werken of te corrigeren.

Toegang tot en bijwerken van persoonsgegevens
Wanneer u services van Zoem.NL gebruikt, doen we te goeder trouw inspanningen om u te voorzien van toegang tot uw persoonsgegevens en om deze gegevens te corrigeren als ze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op uw verzoek te verwijderen als het bewaren van deze gegevens niet anderszins is vereist volgens de geldende wetgeving of voor legale zakelijke doeleinden. We vragen individuele gebruikers zichzelf en de gevraagde gegevens die toegankelijk gemaakt, gecorrigeerd of verwijderd moeten worden, te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt, en we weigeren mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes), of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze service gratis uit, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt. Sommige van onze services hebben andere procedures voor het toegankelijk maken, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens van gebruikers. We leveren de details voor deze procedures in de specifieke privacykennisgevingen of veelgestelde vragen voor deze services.

Webgeschiedenis
Als u Webgeschiedenis wilt gebruiken, heeft u een Zoem Enterprise B.V. account nodig. Als u zich voor een account heeft aangemeld, wordt u om persoonlijke gegevens gevraagd, zoals uw e-mailadres en een wachtwoord dat wordt gebruikt om onbevoegde toegang te voorkomen. Met een Zoem Enterprise B.V. account kunt u zich aanmelden bij al onze services waarvoor u een wachtwoord en gebruikersnaam moet opgeven.

In Webgeschiedenis wordt informatie opgeslagen over de webpagina’s die u bezoekt en uw activiteiten op Zoem Enterprise B.V., zoals uw zoekopdrachten, de resultaten waarop u klikt en de datum en tijd van uw zoekopdrachten. Dit heeft als doel uw zoekervaring te verbeteren en uw een beter inzicht te geven in uw webactiviteiten. Na verloop van tijd wordt de extra informatie mogelijk ook gebruikt om u op basis van uw activiteiten op Zoem Enterprise B.V., of andere informatie die u opgeeft, een persoonlijkere zoekervaring te bieden.

In Webgeschiedenis wordt gebruikgemaakt van de bovengenoemde informatie om u een persoonlijkere zoekervaring te bieden. Deze informatie wordt beveiligd verzonden naar de servers van Zoem Enterprise B.V. en opgeslagen in combinatie met de informatie voor uw Zoem Enterprise B.V. account, zodat we u deze service kunnen bieden.

U kunt uw Zoem Enterprise B.V.-account op elk gewenst moment beëindigen. U kunt ervoor kiezen om uw webactiviteiten niet langer op te slaan in Webgeschiedenis of om items te verwijderen. Dit kan zowel tijdelijk als definitief.

U kunt informatie uit uw Webgeschiedenis verwijderen door de functie voor het verwijderen te gebruiken. De informatie wordt dan uit de service verwijderd. Zoals echter gebruikelijk is in de branche, en zoals u kunt lezen in het privacybeleid van Zoem Enterprise B.V., heeft Zoem Enterprise B.V. een apart logsysteem voor controledoeleinden en om de kwaliteit van onze services voor gebruikers te verbeteren.

Handhaving
Zoem Enterprise B.V. controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen of bedenkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid of de manier waarop Zoem Enterprise B.V. omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@zoem.nl.

Wanneer we formele klachten ontvangen, is het ons om met de betreffende klant contact op te nemen over zijn bedenkingen. We zullen samenwerken met de toepasselijke wetgevende instanties, inclusief lokale instanties voor gegevensbeveiliging, om eventuele problemen wegens klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens op te lossen die niet kunnen worden opgelost tussen Zoem Enterprise B.V. en een individu.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet beperken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en we verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacybeleid). Elke versie van dit privacybeleid wordt boven aan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.